ఆరేండ్లల్లో కేవలం 29,015 ఉద్యోగాలిచ్చిన KCR , నిరుద్యోగ భృతి ఊసెత్తని KCR....జర ఒక్క నిజామాబాద్ జిల్లాలో 45,000 మందికి ఉపాధి కల్పించిన కేంద్రాన్ని చూడు .. మళ్ల మేమేమి ఎలెక్షన్ల మాటియ్యలే లక్ష ఉద్యోగాలిస్తాo, నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తాం అని .. Can KCR see that his government...