ఓ హిందువా ఎప్పుడు మేల్కుంటవు?? ఈ ప్రాంతీయ పార్టీల వోటుబ్యాంకుల తయారీలో మనమే శరణార్థులమైతున్నాం., కెసిఆర్ - ఒవైసీలు కలిసి ప్రపంచం భయపడి ఎల్లగొట్టిన ముస్లిములకు భారతీయత ఇచ్చి ఈ రాష్ట్రాన్ని హిందూ వ్యతిరేక రాష్ట్రం చేద్దామనుకుంటున్నరు! NRC ని ఆఘమేఘాల మీద అమలు చేసేందుకు...