దళితులకు మూడెకరాల ముచ్చట మర్చేపోతివి !భూమి లేని గరీబోళ్లకు కనీసం ఓ 300 గజాలిస్తే, ఇల్లు కట్టుకోనీకి కేంద్రం 1.5 లక్షల నుండి 2 లక్షలు సహాయం అందిస్తది దొరా! ‪There are crores of Pradhan Mantri Awas Yojna beneficiaries across the country..Why won’t Telangana avail it?...