కోవిడ్ వ్యాప్తి అధికమైనప్పుడు, మార్చి 27న PM CARES ఫండ్ ఏర్పాటు చేశారు., ఆ నిధి ప్రారంభ కార్పస్ కోసం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు 2.25 లక్షలు అందించారని ఒక అధికారి తెలిపారు ఇంతకుముందు కూడా కుంభమేళాలోని పారిశుధ్య కార్మికుల సంక్షేమం కోసం మోడీ గారు తన వ్యక్తిగత సేవింగ్స్...