దశాబ్దాలుగా నిజామాబాద్ ల గుట్కా రాకెట్ నడుస్తుంది. మొదట్లో కాంగ్రెస్ తర్వాత తెరాస, ఈ గుట్కా మాఫియా ని పెంచి పోషిస్తున్నాయి, కారణం ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలు. మరి ఇప్పటికైనా నిజామాబాద్ పోలీసులు భారతీయులకు వర్తించే చట్టాల్ని ఉపయోగించి ఈ గుట్కా నిందితుల్ని అరెస్ట్ చేస్తారా...