మూడు రోజుల రష్యా పర్యటనకు బయల్దేరిన రక్షణ మంత్రి శ్రీ Rajnath Singh గారు. ఈ పర్యటన భారతదేశం-రష్యా రక్షణ మరియు వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని బలపరిచే మార్గాలపై చర్చలు జరపడానికి అవకాశం ఇస్తుందని రక్షణ మంత్రి తెలిపారు. మాస్కోలో జరిగే 75వ విక్టరీ డే పరేడ్‌లో...