మత్స్య, పశుసంవర్ధక రంగానికి సంబంధించిన వివిధ ప్రాజెక్టులతో పాటు ఇ-గోపాల యాప్‌ను మరియు 'ప్రధాన్ మంత్రి మత్స్య సంపాద యోజన’ను వీడియోకాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా నరేంద్ర మోడీ గారు ఈరోజు బీహార్‌లో...