అదిలాబాద్ నియోజకవర్గ౦ లోని జైనద్ మండల కేంద్రంలో ''జనం గోస - బిజెపి భరోసా'' బైక్ యాత్రకు ముందు శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ స్వామి దేవస్థానంలో ప్రత్యేక పూజలు చేసి ఆ స్వామి వారి ఆశీర్వాదం...