వాణిజ్యపరంగా నానో యూరియాను ఉత్పత్తి చేసిన మొదటి దేశంగా భారత్ అవతరించింది; కేంద్ర మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా గారి పర్యవేక్షణలో గుజరాత్‌లో డ్రోన్ స్ప్రేయింగ్ ట్రయల్స్...