భారత ‘ఆరోగ్య సేతు’ మొబైల్ అప్లికేషన్‌ను ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) ప్రశంసించింది. "భారతదేశం నుండి ఆరోగ్య సేతు యాప్ 150 మిలియన్ల మంది వినియోగదారులు డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్నారు. COVID క్లస్టర్లను గుర్తించడానికి మరియు టార్గెటెడ్ పరీక్షలను విస్తరించడానికి ప్రజారోగ్య విభాగాలకు...