ప్రధాని ‘మనసులో మాట(Mann Ki Baat)', తెలుగులో పర్యావరణం మరియు మన పండుగలకు లోతైన బంధం.బొమ్మల తయారీలో ‘ఆత్మ నిర్భర్’.మన భారతీయులు APPల సృష్టికర్తలు.మన పిల్లలు, విద్యార్థుల సామర్ధ్యం—పోషకాహారం పాత్ర.దేశ భద్రతలో శునకాల త్యాగం—భారతీయ శునకాల అద్భుత సామర్ధ్యాలు.ఉపాధ్యాయులకు...