2021లో ప్రపంచ డిజిటల్ చెల్లింపుల్లో 40%FY 2022లో $1 ట్రిలియన్ + విలువైన డిజిటల్ లావాదేవీలుభారత్ నెట్ కింద 5.67 లక్షల km ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్2014-2021 మధ్య ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్లలో 231% పెరుగుదలఒకే PSLV ప్రయోగంలో 104 ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించి రికార్డు సృష్టించిందిమంగళయాన్...