ఫంక్షనల్ జన ఔషధి కేంద్రాలు 8.700చౌకైన మందులు 50-90% వరకు21 కోట్లకు పైగా రూ. 1 శానిటరీ ప్యాడ్లు విక్రయించబడ్డాయిజేబులో ఖర్చు తగ్గింపు RS.13,000...