Published On 1 Mar, 2023
సుపరిపాలనకు మనం ఎంత ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తామో

సుపరిపాలనకు మనం ఎంత ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తామో, చివరి మైలును చేరుకోవాలనే మన లక్ష్యం అంత సులభంగా నెరవేరుతుంది. ,
Narendra Modi

సుపరిపాలనకు మనం ఎంత ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తామో

Related Posts