Published On 26 Sep, 2022
మోడీ గారు ఉన్న చోట నిజాయితీ, నిలకడ, నైతికత, సమగ్రత ఉంటయి.

మోడీ గారు ఉన్న చోట నిజాయితీ, నిలకడ, నైతికత, సమగ్రత ఉంటయి..అవి ఇక్కడ తెలంగాణల ఉన్న ప్రభుత్వానికి లేవు !

Related Posts

English English తెలుగు తెలుగు