Published On 10 Jan, 2023
ప్రధాని మోదీ తన వైద్య ఖర్చులను తానే భరిస్తారు

ప్రధాని మోదీ తన వైద్య ఖర్చులను తానే భరిస్తారు, దాని కోసం ప్రభుత్వ డబ్బు ఖర్చు చేయలేదు: ఆర్టిఐ

ప్రధాని మోదీ తన వైద్య ఖర్చులను తానే భరిస్తారు

Related Posts

English English తెలుగు తెలుగు