Published On 24 Jan, 2023
నేను దొర ను ..

నేను దొర ను ..నా బిడ్డలు, మనవళ్లు, భార్య, నాకు మందులిచ్చేటోడు, సోడాలు కలిపేటోడు నా ఫార్మ్ హౌస్ ల నాతోనే ఉండాలి..దుర్మార్గ GO317 తెచ్చి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగుల కుటుంబాలను మాత్రం చెట్టుకొకళ్ళని, పుట్టకొకళ్ళని ఇసిరేస్తా !

నేను దొర ను ..

Related Posts