Published On 30 Apr, 2024
నీ మతం ఏంటని ఎప్పుడూ అడగలేదు..

నీ మతం ఏమిటని ఎన్నడూ అడగలేదు…

I.N.D.I కూటమి మోడల్‌ ‘తుష్టీకరణ’ అంటే ఓట్ల కోసం ఓ వర్గానికి బుజ్జగింపులు!

బిజెపి మోడల్ ‘ సంతుష్టీకరణ’ అంటే సబ్బండ వర్గాల సంతోషానికి దారులు!!…


Related Posts