Published On 7 Nov, 2022
దేశ నిర్మాణంలో మన యువత భాగస్వామ్యానికి పూర్తి ఫలితాలు దక్కుతున్నాయి

ప్రతి దేశంలో నాయకులు తమ విధానాలు రూపొందించడంలో యువత నుండి ఆలోచనలు స్వీకరిస్తారు.. మన నరేంద్ర మోదీ గారు ఆలోచనలు స్వీకరించడంతో పాటు, ఆ విధాన అమలులో కూడా యువతను పాల్గొనేలా చేయడంతో, దేశ నిర్మాణంలో మన యువత భాగస్వామ్యానికి పూర్తి ఫలితాలు దక్కుతున్నాయి

దేశ నిర్మాణంలో మన యువత భాగస్వామ్యానికి పూర్తి ఫలితాలు దక్కుతున్నాయి

Related Posts

English English తెలుగు తెలుగు