Published On 16 Jan, 2023
ఇండ్లయినా, అర్సపల్లి ROB అయినా మోడీ గారు ఇస్తేనే వస్తయి !

మీ పండగలప్పుడు టోపీలు పెట్టుకుంటరు..ఎంబడే మల్ల మీకే టోపీలు పెడతరు, మీ వజీరేఆలా, ఆయన బిడ్డె 🚗 …అంతకు ముందు చెయ్యి గుర్తోళ్ళు
ఇండ్లయినా, అర్సపల్లి ROB అయినా మోడీ గారు ఇస్తేనే వస్తయి !

Related Posts