Published On 20 Feb, 2023
అశ్వం, ఖడ్గం, యుద్ధం, రణం, విజయం మాత్రమే కాదు..

అశ్వం, ఖడ్గం, యుద్ధం, రణం, విజయం మాత్రమే కాదు..పరిపాలన, సుపరిపాలన సంకటం, సంఘర్షణఏ విషయంలోనైనా పరాక్రముడు, వీరుడు అయిన ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అంటే యావత్ భారతావనికి ప్రేరణ, ఆదర్శం..
—- PM Shri Narendra Modi

Related Posts