Published On 3 Jun, 2022
‘అన్నదాత దేవో భవ’ అని నమ్మే దేశం !

‘అన్నదాత దేవో భవ’ అని నమ్మే దేశం ! అన్నదాత శ్రేయస్సే మానవ శ్రేయస్సని నమ్మి శ్రమించే నాయకుడు !

Related Posts